Vrije advocaatkeuze betekent dat u de advocaat zelf mag kiezen. U kunt dan kiezen voor een SRK Rechtsbijstand advocaat of een advocaat die niet aan SRK Rechtsbijstand verbonden is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer u en uw tegenpartij allebei verzekerd zijn bij SRK Rechtsbijstand. Wilt u een advocaat van buiten SRK Rechtsbijstand inschakelen? Doe dit dan altijd in overleg met ons.

Ook wij kunnen u verzoeken om een advocaat naar vrije keuze in te schakelen. Dat staat in de Wet op het financieel toezicht in artikel 4: 67.

Hebt u een advocaat gekozen? Dan geven we hem of haar de opdracht om uw belangen te behartigen. Natuurlijk gelden hier bepaalde regels voor.

Toestemming of overleg nodig bij Vrije Advocaatkeuze

In uw polisvoorwaarden staat dat u rechtshulp krijgt van de juristen van SRK Rechtsbijstand. Er staat ook in dat u alleen met onze toestemming of in overleg met ons een andere advocaat mag inschakelen die niet aan SRK Rechtsbijstand verbonden is. Schakelt u toch een advocaat in zonder onze toestemming of zonder overleg met ons? Dan vervallen de rechten die u via uw verzekering bij ons hebt. Dat betekent dat de kosten in dat geval geheel voor uw rekening komen.

Drie situaties waarin SRK Rechtsbijstand een advocaat van buiten voor u kan inschakelen

In uw polis staat wanneer u een advocaat mag kiezen die niet aan SRK Rechtsbijstand verbonden is. Dat geldt in deze drie situaties:

1. U hebt een belangenconflict

Er is een belangenconflict als u en uw tegenpartij allebei bij SRK Rechtsbijstand verzekerd zijn. U hebt dan allebei recht op onze rechtsbijstand maar moet daarvoor een externe advocaat kiezen.

Speelt er in uw geval een belangenconflict? Bespreek dan met een van onze medewerkers wat er moet gebeuren. Wij vertellen u ook de regels voor het inschakelen van een advocaat. Wij nemen daarvoor het initiatief.

2. U hebt een gerechtelijke of administratieve procedure

Moet er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd worden? Dan kunnen de juristen en advocaten van SRK Rechtsbijstand u daarbij goed helpen. U kan ook kiezen voor een jurist of advocaat die niet aan SRK Rechtsbijstand verbonden is. Let in dat geval wel op. Uw polisvoorwaarden bepalen misschien dat er een kostenlimiet geldt.

3. U wilt gebruikmaken van de geschillenregeling

We doen onze uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. U bent het misschien niet eens met ons juridisch standpunt over de kans van slagen van uw zaak. Of u denkt dat uw zaak een andere juridische aanpak nodig heeft. Dan kunt u beroep doen op de geschillenregeling. Lees hier wat mogelijk is.