Contactmogelijkheden

 • Per e-mail: klachten@srkrechtsbijstand.nl
 • Telefonisch: 088 – 01 88 500
 • Per post:
  SRK Rechtsbijstand BV, t.a.v. klachtenbureau
  Oude Middenweg 17
  2491 AC Den Haag

Wil je voor een goede behandeling van je klacht ook het volgende vermelden:

 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres
 • Dossier- en/of polisnummer
 • Duidelijke omschrijving van je klacht
 • Wat je verwacht van SRK Rechtsbijstand

Wij reageren binnen 1 werkdag na ontvangst van je klacht. Mocht je niet tevreden zijn met de manier waarop we je klacht hebben behandeld, dan kun je dit voorleggen aan de directie van SRK Rechtsbijstand. Als je hierna nog steeds niet tevreden bent, kun je ervoor kiezen als consument om een klacht in te dienen bij het onafhankelijke Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), of de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Den Haag (als je zaak wordt behandeld door een advocaat).

Wij registreren alle klachten en behandeling daarvan. Klik hier om de klachtenrapportage van 2018 in te zien.