Contactmogelijkheden

 • per e-mail: klachten@srkrechtsbijstand.nl
 • telefonisch: 088 – 01 88 500
 • per post:
  SRK Rechtsbijstand BV, t.a.v. klachtenbureau
  Oude Middenweg 17
  2491 AC Den Haag

Wil je voor een goede behandeling van je klacht ook het volgende vermelden:

 • je naam, telefoonnummer en e-mailadres
 • je dossier- of polisnummer
 • een duidelijke omschrijving van je klacht
 • je verwachting van SRK Rechtsbijstand

Wij reageren binnen vijf werkdagen na ontvangst van je klacht. Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht hebben behandeld? Dan kun je een klacht indienen bij het onafhankelijke Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Den Haag (als je zaak wordt behandeld door een advocaat). Soms kun je ook een klacht indienen bij de Tuchtraad Assurantiën. Hoe dat gaat, vind je hier.

Om onze dienstverlening te verbeteren, registreren wij alle klachten en de uitkomst daarvan. Wij vinden transparantie belangrijk. Daarom geven wij graag inzicht in de klachten die wij ontvangen en de afloop ervan. Natuurlijk is dit overzicht geanonimiseerd. Klik hier om de klachtenrapportage van 2021 in te zien.