Contactmogelijkheden

 • Per e-mail: klachten@srkrechtsbijstand.nl
 • Telefonisch: 088 – 01 88 500
 • Per post:
  SRK Rechtsbijstand BV, t.a.v. Klachtenbureau
  Oude Middenweg 17
  2491 AC Den Haag

Wilt u voor een goede behandeling van uw klacht ook het volgende vermelden:

 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres
 • Dossier- en/of polisnummer
 • Duidelijke omschrijving van uw klacht
 • Wat je verwacht van SRK Rechtsbijstand

Wij reageren binnen 1 werkdag na ontvangst van uw klacht. Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop we uw klacht hebben behandeld, dan kunt u dit voorleggen aan de directie van SRK Rechtsbijstand. Als je hierna nog steeds niet tevreden bent, kunt u ervoor kiezen om als consument een klacht in te dienen bij het onafhankelijke Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), of de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Den Haag (als uw zaak wordt behandeld door een advocaat).

Wij registreren alle klachten en behandeling daarvan. Klik hier om de klachtenrapportage van kwartaal 3 en 4 van 2019 in te zien.