Het kan voorkomen dat u het niet eens met ons juridisch standpunt over de kans van slagen van uw zaak. Of u denkt dat uw zaak een andere juridische aanpak nodig heeft.

U bespreekt uw mening eerst met uw jurist van SRK Rechtsbijstand. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. U bespreekt dan met uw jurist wat de geschillenregeling inhoudt en waar u recht op hebt.

Bindend advies van advocaat buiten SRK Rechtsbijstand

Doet u een beroep op de geschillenregeling? Dan moet een Nederlandse advocaat die niet aan SRK Rechtsbijstand verbonden is, een advies geven over de geschilpunten tussen u en SRK Rechtsbijstand. Die advocaat geeft een advies over het juridische (eind)standpunt of over de juridische aanpak. Het advies van die advocaat is bindend. De advocaat moet altijd onafhankelijk zijn. Hij mag dus niet als belangenbehartiger bij uw zaak betrokken zijn of zijn geweest.

Kosten van de advocaat

Wij schakelen de advocaat voor je in en betalen de kosten van het advies. Als je zelf een advocaat inschakelt, vergoeden wij de kosten daarvan niet.

Als de advocaat het met je eens is

Is het advies van de externe advocaat gunstig voor u? Dan kan een jurist van SRK Rechtsbijstand of een externe advocaat uw zaak verder behandelen. Dit kan nooit de advocaat zijn die het advies heeft gegeven en ook geen kantoorgenoot van hem. Het gaat immers om een onafhankelijk advies. Als besloten wordt dat een advocaat buiten SRK Rechtsbijstand uw zaak verder zal behartigen, dan geeft SRK Rechtsbijstand schriftelijk opdracht om dat te doen.

Als de advocaat het met SRK Rechtsbijstand eens is

Als de advocaat het met SRK Rechtsbijstand eens is, kunt u uw zaak voortzetten op eigen risico en op eigen kosten.

Hebt u een definitieve uitslag van de zaak en is het beoogde resultaat toch bereikt? Dan vergoedt SRK Rechtsbijstand alsnog de kosten voor rechtsbijstand die u hebt gemaakt. Dat doen we zoals dat in onze voorwaarden staat.

Wordt het beoogde resultaat voor een deel bereikt? Dan vergoedt SRK Rechtsbijstand de kosten voor rechtsbijstand ook voor een deel. De vergoeding staat dan in verhouding tot het behaalde resultaat. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van SRK Rechtsbijstand? Dan moet u de uitslag van uw zaak naar SRK Rechtsbijstand sturen, binnen een maand nadat u de uitslag hebt ontvangen.